Op weg naar een nieuwe gemeente

Hoe ziet de toekomst van Deil eruit in de nieuwe gemeente?
Op weg naar de nieuwe gemeente wil de gemeente samen met de inwoners van Deil een agenda voor de toekomst opstellen.

Alle input  verwerken ze in een bidbook.Dit bidbook wordt eind van het jaar aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad.

U wordt van harte uitgenodigd om input te leveren voor het mooie dorp Deil